Εκπαίδευση παθητικής ένδειξης

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Η Ozin K-9 διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Παθητική ένδειξη" [...]