Στην Ozin Κ-9 Training & Services προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας στους Δήμους και τις Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα για το δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει αναφορικά με την διαχείριση των αδέσποτων σκύλων. Ενδεικτικά προσφέρουμε:

  • Συμβουλευτική για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης αδέσποτων σκύλων.
  • Εκπαίδευση προσωπικού για την ασφαλή διαφρόντιση των σκύλων, σύμφωνα με τα δικαιώματα των ζώων.
  • Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
  • Εκπαίδευση για την λύση προβληματικών συμπεριφορών σκύλων.
  • Εκπαίδευση προσωπικού για την αξιολόγηση των σκύλων με την εφαρμογή εξετάσεων ιδιοσυγκρασίας και την επανένταξη τους στην κοινωνία μας ή την υιοθεσία τους.

Η εταιρία μας ευαισθητοποιημένη στα θέματα ευζωίας των σκύλων καθώς και τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων, που έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα σε πολλούς Δήμους της χώρας, έχει σκοπό να συμβάλει στο δύσκολο έργο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησής, προσφέροντας σεμινάρια εκπαίδευσης για τους δημότες.

Στόχος μας είναι η προώθηση της υιοθεσίας των αδέσποτων σκύλων καθώς και η αποτροπή περιστατικών βίας στους σκύλους και τραυματισμών στους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την αρμονική συμβίωση μεταξύ κηδεμόνων και σκύλων, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά προβληματικές συμπεριφορές και συμβάλλουμε ώστε όλο και λιγότεροι τετράποδοι φίλοι μας να βρίσκονται στο δρόμο.