Η επιλογή του σκύλου ως θεμέλιο στην εκπαίδευση

Στην Ozin Κ-9 Training & Services έχουμε την δυνατότητα να προμηθεύουμε σε Κρατικές Υπηρεσίες, κατάλληλους σκύλους (green dogs) να εκπαιδευτούν σε καθήκοντα φύλαξης, ανίχνευσης οσμών και γενικών χρήσεων (patrol, έρευνας και διάσωσης κλπ.). Για την επιλογή όλων των σκύλων εφαρμόζονται mentality test protocols, ανεπτυγμένα από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Απλά, γρήγορα & αποτελεσματικά

Θέτοντας ως στόχο την μείωση του κόστους εκπαίδευσης καθώς και του κινδύνου αποτυχίας από απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ. τραυματισμός σκύλου κ.α.), στην Ozin Κ-9 Training & Services παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και ήδη εκπαιδευμένους σκύλους στην ανίχνευση προϊόντων οσμής στις παρακάτω ειδικότητες.

Εκρηκτικών* υλών

Βιολογικού* υλικού

Εμπρηστικών μηχανισμών

Ναρκωτικών* ουσιών

Καπνικών προϊόντων

Ηλεκτρονικού* εξοπλισμού

(GPS tracker, USB, Hard Discs, SIM cards)

Χαρτονομισμάτων*

Έρευνας & Διάσωσης

Αποτύπωση άλλων οσμών

*Οι εκπαιδεύσεις των ανωτέρω ειδικοτήτων πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα προϊόντα οσμών που χρησιμοποιούνται από Διεθνείς οργανισμούς ή και πραγματικές ουσίες.

Ακαδημαϊκή προσέγγιση στην εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για τους χειριστές και τους ήδη εκπαιδευμένους σκύλους είναι μικρής διάρκειας και εξαρτώνται από την προηγούμενη εκπαίδευση των χειριστών.

Επιπρόσθετα, πριν την παράδοση ή την έναρξη του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, γίνεται έλεγχος ποιότητας σε όλους τους σκύλους ανίχνευσης ανεξάρτητα από την ειδικότητα, σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης των Ηνωμένων Εθνών για τους σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών.

Πρότυπα αξιολόγησης σκύλων ανίχνευσης οσμών

Οχήματα: 3 – 6

Εσωτερικοί χώροι: 50 τ.μ. – 500 τ.μ.

Εξωτερικοί χώροι: 500 τ.μ. – 10.000 τ.μ.

Αποσκευές/ Αντικείμενα: 10 – 30 αντικείμενα

0 – 6 στόχοι

Χωρίς επιβεβαίωση χειριστή και αμοιβή σκύλου κατά την ένδειξη

100% ανεύρεση στόχων

0 λάθος ενδείξεις