Στην Ozin Κ-9 Training & Services διαθέτουμε ειδικά εκπαιδευμένους χειριστές και σκύλους ανίχνευσης, που προέρχονται από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρίες ασφαλείας.

Στην εταιρία μας παρέχουμε προγράμματα εκπαίδευσης σε προσωπικό ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας, για την εξειδίκευση τους στην ανίχνευση προϊόντων οσμής με την χρήση σκύλων. Επιπρόσθετα, στην Ozin Κ-9 Training & Services έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες όπως:

  • Διαχείριση τμημάτων Κ-9 ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας,
  • Συμβουλευτικής,
  • Έλεγχο ποιότητας,
  • Προσαρμοσμένα εγχειρίδια διαχείρισης ποιότητας με δυνατότητα πιστοποίησης IS0:9001,
  • Εξιδεικευμένα επιχειρησιακά εγχειρίδια.

Πρότυπα αξιολόγησης σκύλων ανίχνευσης οσμών

Οχήματα: 3 – 6

Εσωτερικοί χώροι: 50 τ.μ. – 500 τ.μ.

Εξωτερικοί χώροι: 500 τ.μ. – 10.000 τ.μ.

Αποσκευές/ Αντικείμενα: 10 – 30 αντικείμενα

0 – 6 στόχοι

Χωρίς επιβεβαίωση χειριστή και αμοιβή σκύλου κατά την ένδειξη

100% ανεύρεση στόχων

0 λάθος ενδείξεις

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιο μας