Στην Ozin Κ-9 Training & Services συνεργαζόμαστε με Έλληνες και Ευρωπαίους εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Στην εταιρία μας έχουμε καταρτίσει προγράμματα εκπαίδευσης για τα άτομα που θέλουν να εργαστούν ως επαγγελματίες χειριστές σκύλων ανίχνευσης οσμών σε ιδιωτικές εταιρίες ασφαλείας ή θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στην επαγγελματική εκπαίδευση των σκύλων. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να καταρτίζουμε προγράμματα εκπαίδευσης σκύλων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

Εκπαιδευτές κατοικίδιων σκύλων

Στην Ozin Κ-9 Training & Services  παρέχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών κατοικίδιων σκύλων, έχοντας ακαδημαϊκή προσέγγιση και θέτοντας ως κριτήρια επιτυχούς περάτωσης τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αξιολόγησης αστυνομικών και στρατιωτικών σκύλων εργασίας στις βασικές ικανότητες.

Όλες οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Δικαιώματα των Ζώων. Ως αποτέλεσμα, απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρικό κολλάρο, πνίχτης με καρφιά κ.α), που δύναται να προκαλέσει πόνο στους σκύλους.

Webinars

Play development

Η Ozin K-9 Training & Services σε συνεργασία με τον Ozin K-9 Partner Αλέξανδρο Αμερικάνο διοργανώνει την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00, το διαδικτυακό σεμινάριο «Ανάπτυξη παιχνιδιού με τον σκύλο».

Χειριστές Ομάδων Κ-9

Η Ομάδα Κ-9 ανίχνευσης οσμών αποτελείται από έναν εκπαιδευμένο σκύλο και τον χειριστή του. Η βάση για την εκπαίδευση τους είναι τα Θεμελιώδη Δικαιώματα καθώς και τα Δικαιώματα των Ζώων. Η εκπαίδευση των χειριστών και των σκύλων ανίχνευσης οσμών πραγματοποιείται από εκπαιδευτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταρτίζεται για όλες τις κατηγορίες ανίχνευσης, θέτοντας τα υψηλότερα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τα Ηνωμένα Έθνη (UNOPS EDD Quality standards) σε εμπόλεμες ζώνες καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (FRONTEX).

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Στην Ozin Κ-9 Training & Services θέλοντας να συμβάλουμε στην ευζωία των σκύλων καθώς και την δημιουργικότητα των παιδιών, αναπτύσσουμε προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης κατοικίδιων σκύλων, για εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν με τους σκύλους τους, ώστε αφενός να γνωρίσουν την σωστή προσέγγιση στην εκπαίδευση και αφετέρου να αποτραπούν μελλοντικά τυχόν περιστατικά βίας και τραυματισμών στους ανθρώπους και τους σκύλους.

Pet friendly εταιρίες

Η σωστή ανάπτυξη της επικοινωνίας με τον σκύλο οδηγεί στην ταυτόχρονη απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων που βοηθούν τους εργαζομένους να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους. Επιπρόσθετα, το κυνοφιλικό εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια από τις συνιστώσες για την μείωση του εργασιακού stress καθώς και τον πυλώνα για την ανάδειξη της αγάπης, προς τους τετράποδους φίλους μας, από την κοινωνία μας.

Στην Ozin Κ-9 Training & Services θέλοντας να συμβάλουμε στην ευζωία των σκύλων, προσφέρουμε δωρεάν συμβουλευτική και θεωρητικά σεμινάρια στις εταιρίες που θέλουν να υιοθετήσουν κυνοφιλικό περιβάλλον για τους εργαζομένους τους.

87%

των εργοδοτών

πιστεύει ότι το να είναι φιλικοί προς τους σκύλους, τους βοηθά να διατηρήσουν και να προσελκύσουν περισσότερα ταλέντα.

59%

των εργαζομένων

θα επέλεγε ένα εργοδότη ο οποίος είναι φιλικός προς τους σκύλους έναντι κάποιου που δεν είναι φιλικός προς αυτούς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αμερική τον Μάιο 2018 από την OnePoll στην οποία συμμετείχαν 1000 εργαζόμενοι και 2000 εργοδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το φυλλάδιο μας