Στο προηγούμενο άρθρο (Μέρος πρώτο) «Εισαγωγή στην ανίχνευση οσμών – Ένδειξη» αναφερθήκαμε στα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης των σκύλων στην ανίχνευση των οσμών καθώς και στα κύρια είδη των ενδείξεων που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε έναν σκύλο.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τα μοτίβα έρευνας των σκύλων ανίχνευσης, τα οποία συνθέτουν το παζλ της εκπαίδευσης και αποτελούν ένα βασικό στοιχείο της.

Τα μοτίβα έρευνας είναι η τεχνική και τακτική προσέγγιση της Ομάδας Κ-9 ανίχνευσης οσμών στην έρευνα. Ουσιαστικά είναι ο τρόπος που ερευνά μια Ομάδα Κ-9 έναν χώρο (εσωτερικό, εξωτερικό), αντικείμενα, μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις καυσίμων κ.α. ανάλογα με την οσμή/ές που έχει/έχουν ή πρόκειται να αποτυπωθεί/θούν στον σκύλο. Ανάλογα με την εξειδίκευση του κάθε σκύλου (πχ τρούφα) προσαρμόζουμε και τα μοτίβα έρευνας.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης μοτίβων έρευνας στους σκύλους ανίχνευσης γίνεται αφενός για λόγους πλήρους κάλυψης του χώρου έρευνας από την Ομάδα Κ-9 και αφετέρου για την βελτίωση των λεπτομερειών (αύξηση της εξερευνητικής συμπεριφοράς) στα ερευνόμενα σημεία και χώρους.

Ουσιαστικά, κατά την εκπαίδευση μοτίβων έρευνας θέλουμε να μειώσουμε τις πιθανότητες να επαναλάβουμε την έρευνα στα ίδια σημεία και να εξοικονομήσουμε την ενέργεια του σκύλου. Πρόσθετα, δημιουργούμε προσδοκίες στον σκύλο για τους χώρους, αντικείμενα κ.α. κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές συνθήκες. Γι’ αυτό το λόγο η εκπαίδευση μας σταδιακά πρέπει να εξομοιώνεται με τις συνθήκες που θα εργάζεται η Ομάδα Κ-9. Αυτονόητο είναι ότι, μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης της Ομάδας Κ-9 θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον χειριστή του σκύλου και συντηρητική εκπαίδευση, η οποία να εξομοιώνεται με τις πραγματικές συνθήκες, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο του σκύλου.

Όπως είδαμε παραπάνω, τα μοτίβα έρευνας είναι το μόνο κομμάτι στο οποίο ο χειριστής μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα με τον σκύλο. Ο ρόλος του χειριστή είναι να καθοδηγεί τον σκύλο σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες (κατεύθυνση ανέμου), να υποδεικνύει τυχόν σημεία που ο σκύλος δεν ερεύνησε και πάντα να εξασφαλίζει την ασφάλεια του σκύλου. Φυσικά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο σκύλος να έχει αναπτύξει την σωστή σχέση με τον χειριστή του διαφορετικά η Ομάδα Κ-9 θα έχει αμφίβολα αποτελέσματα.